Budgethulp  

Heeft u net als vele andere moeite met het bijhouden van uw administratie of het op tijd betalen van uw rekeningen? ATFA administratie biedt budgethulp aan voor particulieren. Onze budgethulp is verdeeld in 2 categorieën budgetcoaching en/of budgetbeheer. Je kunt kiezen voor 1 van deze categorieën maar ook kunnen wij u deze beiden tegelijk bieden. Weet u niet welke van de 2 het beste bij u past of heeft u  ze misschien beiden nodig? Neem contact met ons op en we maken kostenloos een afspraak, bij u thuis of bij ons op kantoor. We brengen uw situatie in kaart en op basis daarvan wordt bepaald met welk pakket u het beste geholpen wordt.


Budgetcoaching

De budgetcoach begeleidt de cliënt (tijdelijk) en zorgt samen met de cliënt voor een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven. Financiele problemen  kunnen op verschillende manieren ontstaan. Dit kan zijn door een terugval in inkomsten, een nare gebeurtenis in uw leven, door het onvoldoende hebben van overzicht over de financiële situatie of door het maken van onverantwoorde keuzes en het aangaan van langdurige financiële verplichtingen. Iedere situatie is anders en vraagt om een aanpak op maat. Bij budgetcoaching streven wij samen met u om structuur in uw financiële situatie te krijgen. Evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven, waarbij u geholpen wordt met het opstellen van een sluitende begroting. Wij proberen voor u financiële problemen te behoeden en de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Budgetcoaching gebeurd op vrijwillige basis en u kunt deze dan ook op ieder moment stoppen.


Wat doet een budgetcoach?


· De budgetcoach helpt bij het opzetten van een       

  overzichtelijke financiële thuis-administratie

· De budgetcoach zorgt ervoor dat het inkomen op 

  peil wordt gebracht, door het de cliënt leren

  aanvragen van inkomensverruimende 

  voorzieningen, zoals toeslagen, belastingteruggaven 

  en kwijtschelding

· De budgetcoach geeft geld besparende tips 

  waardoor er indien nodig bezuinigd kan worden

· De budgetcoach maakt samen met de cliënt een 

  maandoverzicht van de inkomsten en uitgaven,   waarbij ook aandacht bestaat voor reserveringen

· De budgetcoach helpt bij het maken van financiële  

  keuzes en het stellen van prioriteiten

· De budgetcoach leert de cliënt hoe om te gaan met 

  betalingsachterstanden

· De budgetcoach kan tips geven over hoe meer 

  inzicht te verkrijgen én te behouden in de eigen

  financiële  situatie.


Budgetbeer

Ons budgetbeheer is verdeeld in 3 categorieën:


Basis


Bij het basispakket dient u een nieuwe rekening te openen met spaarrekening. U inkomen wordt op deze nieuwe rekening gestort en wij betalen uw vaste lasten en  er wordt geld gereserveerd voor het  betalen van bijvoorbeeld water e.d. als deze niet per maand maar per kwartaal of per jaar dienen te worden betaald. Het geld wat overblijft wordt naar uw rekening gestort, hiervan kunt u bijvoorbeeld boodschappen doen of andere rekeningen voldoen.


Comfort

Net als bij het basispakket wordt er een nieuwe rekening geopend met spaarrekening. Uw inkomen wordt op deze nieuwe rekening gestort en wij betalen uw vaste lasten,  er wordt geld gereserveerd voor het  betalen van perodieke rekeningen zoals, water, heffingen en of belasting. Ook is het in dit pakket mogelijk max. 2 regelingen op te nemen en  max.3 doelreserveringen door ons te laten uitvoeren. Het bedrag dat hierna overblijft wordt op uw eigen rekening gestort.


Compleet

Bij het complete pakket wordt uw financiële administratie door ons overgenomen. Er wordt een nieuwe bankrekening met spaarrekening geopend die volledig door ons wordt beheerd. U inkomen wordt op deze nieuwe rekening gestort en wij betalen uw vaste lasten. Op uw eigen rekening wordt door ons een vast bedrag per week of per maand gestort om uw boodschappen e.d.  te doen.  Al het geld dat overblijft wordt gereserveerd op de nieuwe spaarrekening voor onvoorziene uitgaven en/ of rekeningen die periodiek betaald moeten worden. 


Budgetbeheer kost geld. Maar vergeleken met rood staan, schulden en onverwachte bijkomende kosten, kost het uiteindelijk een heleboel minder.  In sommige gevallen kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd om deze kosten te vergoeden. Budgetbeheer is op vrijwillige basis en u kunt de samenwerking dus op ieder moment stoppen. Wenst u meer informatie of vrijblijvend advies neem gerust contact met ons op of stuur ons een bericht.


 

U kunt natuurlijk zelf proberen uw schulden te gaan oplossen maar vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer, het is moeilijk om die eerste stap te zetten. ATFA administratie helpt u graag verder, u bent echt niet de enige.


Bij het intake gesprek voor de aanvraag budgetbeheer/budgetcoaching worden uw financiën in kaart gebracht. Eerst onderzoeken we of er sprake is van een gezonde balans tussen de inkomsten en uitgaven. Bij een gezonde balans kunnen we direct afspraken maken over de plan van aanpak. Als er enkele schulden zijn kunnen wij  voor u bemiddelen met de schuldeiser om tot een passende betalingsregeling te komen.  Is de financiële situatie echter sterk uit balans doordat  er sprake is van een problematische schuldsituatie, dan zullen wij proberen u zo snel mogelijk aan te melden bij een bevoegde schuldhulpinstantie . Het aanmelden bij  een schuldhulpinstantie doen wij kostenloos voor u . 

De schuldhulpverlenende instantie kan voor u bemiddelen bij het tot stand brengen van een betalingsregeling(en), en onderzoeken samen met u of herfinanciering wellicht mogelijk is. In geval van herfinanciering worden de schulden volledig afgelost middels het aangaan van een geldlening bij een (krediet)bank of bij familie of vrienden. Het voordeel hiervan is dat er geen verschillende regelingen meer bij tal van verschillende schuldeisers zijn,  de lasten lager worden, er wordt immers niet langer door meerdere schuldeisers rente en kosten in rekening gebracht, en u nog maar 1 "schuldeiser" heeft die met een vast bedrag per maand kan worden ingelost. 


Het kan zo zijn dat 100% betaling van de schulden niet haalbaar is binnen een termijn van 36 maanden. In die situatie kan een schuldregeling uitkomst bieden. Eerst zal er door de schuldhulp verlenende instantie worden geprobeerd om zelf een schuldregeling te treffen met de schuldeisers, zijnde een minnelijke schuldsaneringsregeling. Lukt dit niet, dan kan een verzoekschrift tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling worden ingediend bij de rechtbank.