Oprichting BV 
U wil een BV opstarten of uw eenmanszaak omzetten naar een BV? Daarvoor kunt u ook bij
ATFA terecht. Voor een vast bedrag wordt alles voor u geregeld.  Voor een vast bedrag richten wij de BV en/of holding voor u op. Wij werken met een gerenommeerd notariskantoor en nemen u alle zorg uit handen. Als u de gevraagde informatie en/of stukken compleet bij ons aanlevert kan uw BV binnen 1 week een feit zijn. Nadat de BV is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dient u een bankrekening te openen en de aandelen vol te storten. Daarnaast ontvangt u binnen 6 weken een fiscaal nummer (ook wel BTW nummer of  loonheffingsnummer genoemd) van de Belastingdienst. Vraag gerust een offerte aan via ons
contactformulier.

de BV

BV: een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De BV is besloten omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn en op naam staan.De BV heeft rechtspersoonlijkheid hierdoor kan de BV zelf verplichtingen aangaan en is de BV hier zelf verantwoordelijk voor. Een BV wordt opgericht middels een oprichtingsakte. In de oprichtingsakte staan de statuten van de BV. Hierin moeten onder andere de volgende zaken zijn opgenomen: Naam van de BV, vestigingsplaats, doelstelling, de aandeelhouders, nominale aandelenkapitaal en het aantal aandelen.

De werkmaatschappij een reguliere BV die wordt onderscheiden van de holding. In de werkmaatschappij worden alle activiteiten uitgevoerd en draagt ook alle verantwoordelijkheden. Het is de basis van iedere BV structuur.

De voordelen van een BV zijn dat een BV een bestuurdersaansprakelijkheid heeft en geen persoonlijke aansprakelijkheid. Door het uitgeven van aandelen kan een BV nieuwe investeerders krijgen. De BV straalt hiernaast ook professionaliteit uit ten opzichte van een eenmanszaak daar deze tot stand is gekomen via een notaris en criteria geregeld bij wet.